Ferhat Özyakupoğlu

Ferhat Özyakupoğlu
1921 yılında Maçka’nın Meksilâ (Çatak) Köyü’nde doğdu. Bir ayağı aksak olduğu için yörede “Kemençeci Topal Ferhat” olarak anılır. Trabzon’un yetiştirdiği tanınmış kemençeci ve türkücülerindendir. 1957 yılında Ankara Radyosu’na girdi. Ankara’da bir ara kahvehane de işletti. 1974 yılında öldü ve Çatak Köyü’nde toprağa verildi. Özyakupoğlu, kemençe ve türküleriyle Trabzon yöresi havalarının, Ankara Radyosu aracılığıyla bütün yurtta tanınıp sevilmesine yardımcı oldu-http://canadiantoprx.com